Szkoa

Zjazd

Koleżanki i Koledzy!
Absolwenci i Sympatycy Szkoły Mleczarskiej we Wrześni
(rok powstania 1929)
W tym roku będziemy obchodzić 90 – lecie powstania 
Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Z tej okazji zapraszamy absolwentów i sympatyków ZSM we Wrześni do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych, które odbędą się w dniach 10 – 12 maja 2019 roku.

Szkoła przestała istnieć w 2003 roku, ale my absolwenci i sympatycy Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wspominamy ją, przechodzimy obok miejsca, w którym stała, widujemy się na spotkaniach klasowych czy rocznikowych. Jest ona w nas, nie jest nam obojętna, żyje w naszej pamięci, dużo jej zawdzięczamy. Jest nas spora grupa ludzi, nie tylko z Wrześni, nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju. W odpowiedzi na zapytania licznych absolwentów oraz sympatyków postanowiliśmy zorganizować ZJAZD z okazji 90–lecia powstania Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Ramowy program obchodów 90–lecia powstania
Szkoły Mleczarskiej we Wrześni

10 maja (piątek)

– przyjęcie i zakwaterowanie uczestników uroczystości jubileuszowych (internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2A, od godz. 16.00), spotkania towarzyskie

11 maja (sobota)

– 9.30 – msza święta/ kościół farny we Wrześni
– 10.30 – przemarsz z udziałem Wrzesińskiej Orkiestry Dętej do Pałacu na Opieszynie
– 11.00 – 13.00 – uroczysta akademia (Pałac na Opieszynie), pamiątkowe zdjęcie grupowe
13.00 – 19.00 – obiad (wykupiony dodatkowo), zwiedzanie wystawy nawiązującej do jubileuszu 90-lecia ZSM, degustacje wyrobów mleczarskich, spotkania klasowe i rocznikowe (szkoła i internat ZSTiO, Kaliska 2A), zwiedzanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (przejazd autokarami – ok. 5 km)
– 19.00 – BAL ABSOLWENTA (Pałac na Opieszynie)

12 maja (niedziela)

– śniadanie i wykwaterowanie (do godz. 13.00)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

-uczestnictwo w ZJEŹDZIE wraz z uroczystym BALEM w Pałacu na Opieszynie – 200 zł.    
-uczestnictwo w ZJEŹDZIE bez udziału w BALU – 60 zł                                                        
-uczestnictwo osoby towarzyszącej – 150 zł

Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowych usług: śniadanie – 10 zł (za jedno), obiad – 20 zł oraz nocleg – 30 zł (za jeden).

Wpłat należy dokonywać na konto:

DYBA MAREK 36 9681 0002 0023 1420 3000 0010

Zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym przesłać:

 • drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1, lub elektroniczną sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl lub faxem 61 437 74 17,

albo

 • drogą pocztową na adres Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
  62 Września, ul. Kaliska 2A, lub elektroniczną sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub faxem 61 436 06 77

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe proszę przesłać na formularzu do dnia 26 kwietnia 2019 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz roku ukończenia szkoły.

Informacje dotyczące uroczystości jubileuszowych można uzyskać w sekretariacie:

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – tel./fax 61 437 74 17, 512 323 517,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – tel. 61 4360 515, fax 61 436 08 29

a także:

www.pcez.wrzesnia.powiat.pl w zakładce ZJAZD

www.zstio-wrzesnia.pl w zakładce ZJAZD

https://www.facebook.com/pcez.wrzesnia/

Absolwenci wrzesińskiego „Mlecza” są rozrzuceni po całym kraju. Jeżeli znasz ich, jeżeli znasz miejsce ich pobytu, powiadom ich.

 Spotkajmy się!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Marek Dyba

Dekoracje_001

Dekoracje świąteczne

Uczniowie klas: technik mechanik, mechanik precyzyjny oraz mechatronik na zajęciach praktycznych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pod opieką nauczycieli: Władysława Tyxa, Łukasza Matuszaka wykonywali dekoracje świąteczne zgodnie z profilem zawodowym. Oto efekty ich pracy, które zawisną na choince w Galerii Karuzela we Wrześni w najbliższy piątek.

Resized_001

Wycieczka przedmiotowa do firmy Allflex Polska Sp. z o.o.

W dniu 8 listopada 2018r. roku uczniowie klasy I m (mechatronik) pod opieką pana Władysława Tyxa, nauczyciela Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do firmy Allflex Polska Sp. z o.o., mającej siedzibę w Psarach Małych.

Allflex to światowy lider zajmujący się produkcją i sprzedażą systemów do identyfikacji zwierząt od przeszło 50-ciu lat. W  asortymencie można znaleźć produkty zarówno do identyfikacji wizualnej jak i elektronicznej (RFID), rozmaitych gatunków zwierząt. Fabryka zatrudnia ponad 130 osób, opierając się na wdrożonych normach ISO oraz najnowszych filozofiach zarządzania produkcją. Tłocząc ponad 150 mln detali, wykonuje nadruki laserowe i atramentowe na 70 milionach kolczyków rocznie, dostarczając swoje produkty w różne części świata.

Przed wyjściem do hal produkcyjnych uczniowie obejrzeli prezentację multimedialna opatrzoną komentarzem na temat organizacji firmy i profilu produkcji. Następnie zwiedzili halę produkcyjną, gdzie mogli zobaczyć podczas pracy min.: wtryskarki, lasery, suwnice, układy pneumatyczne i hydrauliczne maszyn i urządzeń. Następnie udali się do laboratorium i kontroli jakości, gdzie dokonywane są szczegółowe pomiary min. próby wytrzymałościowe i badania struktury pod mikroskopem.

IMG_20181029_085233

Wycieczka przedmiotowa do firmy Meramont S.A.

Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Wolnego  Dyrektora Produkcyjno-Technicznego, 29 października 2018r. uczennice i uczniowie klasy: 3 mpr (mechanik precyzyjny) pod opieką pana Władysława Tyxa pomysłodawcy wyjazdu, nauczyciela Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do firmy Meramont S. A. we Wrześni.

Firma zajmuje się produkcją pulpitów sterowniczych oraz obudów maszyn dla przemysłu okrętowego i pozostałych gałęzi przemysłu metalowego, wytwarza zbiorniki do płynów, olejów i paliw oraz konstrukcje stalowe dla motoryzacji min. do autobusów firmy Solaris. Świadczy usługi w zakresie projektowania, kompletowania i montażu produktów naszych, jak i tych wykonywanych na podstawie dokumentacji klienta. Celem było zaznajomienia młodzieży z procesami produkcyjnymi w firmie produkcyjno – usługowej działającej na rynku od pięćdziesięciu lat, stosującej najnowocześniejsze maszyny z zakresu obróbki numerycznej: obróbka laserowa blach i profili – laserem 3D, gięcie blach i profili – krawędziarką numeryczną, perforacja blach. Spawanie ręczne i robotem spawalniczym oraz malowanie proszkowe.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

stanowisko_cbirnt

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK


CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII


Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, wymiar czasu pracy –  1 etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
  (preferowane wykształcenie na kierunku zarządzanie) oraz 5-letni staż pracy,
 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowana opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 • doświadczenie – osoba kandydująca na w/w stanowisko powinna posiadać szeroką wiedzę dotyczącą branży
  i posiadać kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętności kierownicze,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności przywódcze,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi.
 1. Przewidywany zakres obowiązków:
 • realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w nowo wybudowanym Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, działanie 9.3 Inwestowanie w/w rozwój infrastruktury edukacyjnej
  i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2.Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020
  w tym m.in :
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego w/w projektu m.in. poprzez osiągnięcie określonej liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury Centrum,
 • zapewnienie funkcjonowania Centrum w ramach określonych warunkami pozyskanego dofinansowania tj. projektu nie objętego pomocą publiczną,
 • współpraca w zakresie realizacji projektu komplementarnego do projektu wymienionego powyżej tj. projektu ze środków EFS w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO na lata 2014-2020 „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”,
 • pozyskiwanie innych środków zewnętrznych na w/w zakres działania,
 • organizacja zaplecza sprzętowego niezbędnego do przeprowadzania szkoleń,
 • dbałość o realizację zasady trwałość projektu Centrum na warunkach określonych zasadami realizacji w/w projektu,
 • współpraca ze środowiskami naukowymi i przemysłu w zakresie wykorzystania potencjału Centrum,
 • podejmowanie wszelkich czynności zapewniających pełne wykorzystanie infrastruktury Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez :
 • opracowanie i aktualizację strategii Centrum,
 • nadzór i tworzenie planów finansowych,
 • odpowiedzialność za rachunek zysków i strat.
 • przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych,
 • udział w spotkaniach i negocjacjach ,
 • odpowiedzialność za rozwój działalności Centrum. 
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierownika,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” do dnia 01 października 2018 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu lub brak oświadczeń będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej/Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni      

Września, dnia 18 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

……………………………

podpis

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowy Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, z siedzibą we Wrześni przy Wojska Polskiego 1, tel. 61 437 74 17, e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest Pani Magdalena Bogaczyk, tel. 61 437 74 17, e-mail: sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z naborem na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe w przypadku zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji będą przetwarzane przez minimum 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym.

……………………………

podpis

Wozek

„BĄDŹ NA TOPIE- ZDOBĄDŹ POSZUKIWANE KWALIFIKACJE” w fazie końcowej

Od grudnia 2016r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni trwa realizacja projektu umożliwiającego w sposób całkowicie bezpłatny nabycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności.

Do tej pory w projekcie wzięło udział 680 osób i to nie tylko z powiatu wrzesińskiego. Największą popularnością cieszyły się kursy obsługi wózka jezdniowego (180 osób), na uprawnienia energetyczne do 1 kV (141 osób), operatora suwnic ((94 osoby) oraz spawania w metodzie MAG (41 osób). Uzyskane „papiery” należą do tzw. mocnych, ponieważ egzaminy są zdawane przed komisjami zewnętrznymi, działającymi przy Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), Stowarzyszeniu Energetyków Polskich (SEP), czy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – posiadającego akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ZDZ). Projekt jeszcze będzie realizowany do końca listopada 2018r. i jest on skierowany do osób dorosłych pracujących, jak i bezrobotnych pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Należy nadmienić, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów od 9 sierpnia 2018 wszystkie szkolenia na wózek widłowy będą musiały kończyć się egzaminem UDT i stracą ważność (stopniowo) wszystkie zezwolenia imienne wystawione przez pracodawcę. Jest to więc najwyższy czas na podjęcie całkowicie bezpłatnych szkoleń i zdobycie poszukiwanych na rynku uprawnień takich jak: operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, operator suwnic, spawacz w metodach MAG, MIG, TIG czy MMA oraz energetyczne do 1 kV, cięcia tlenowego i cięcia plazmowego. Zapisać się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej (www.pcez.oswiata-wrzesnia.pl) lub zgłoszenie się do Biura Projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1. Dzisiejszy rynek pracy jest wymagający i poszukiwani są pracownicy z odpowiednimi umiejętnościami i PCEZ jest w stanie takich pracowników przygotować.

zdjcie-gwne

Targi ITM

8 czerwca 2018r. uczennice i uczniowie klas: I mpr i II mpr (mechanik precyzyjny) pod opieką pana Władysław Tyx i pana Łukasz Matuszak – pomysłodawców wyjazdu,nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do Poznania na Targi ITM Innowacje – Technologie – Maszyny.

Jednocześnie odbywały się w tym samym czasie Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, Targi Skanu i Druku 3D SOLUTIONS, Forum Odlewnicze FOCAST oraz Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING. Tegoroczna ekspozycja obejmowała 9 pawilonów wystawienniczych (3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8), w których swoją ofertę zaprezentowało blisko 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 26 krajów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy i warsztaty, realizowane m.in. w ramach „POLIGONU UMIEJĘTNOŚCI” i warsztaty ze skanowania przestrzennego oraz obróbki wyników pomiarów 3D. Nowością w tym roku były „Ścieżki zwiedzania”, w ramach których grupy pod opieką merytoryczną przewodnika odwiedzały wybrane stoiska zapoznając się z tematyką: „Przemysł 4.0” oraz „Druk 3D”.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

img_7439net

73 miliony pozyskane na kształcenie zawodowe

Powiat wrzesiński podpisał umowę z Zarządem Województwa o dofinansowanie dwóch projektów. Dzięki temu powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz rozbudowane zostanie Centrum Oświatowe we Wrześni. Pokaźna kwota w wysokości 73 mln złotych pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i stanowi dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez powiat wrzesiński, a związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a jej sygnatariuszami byli marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Marek Woźniak podkreślił znaczenie podpisanych porozumień, dodając, że przyniosą one istotne zmiany. – To niebagatelna kwota 73 mln zł dla powiatu wrzesińskiego na bardzo istotne przedsięwzięcie związane ze szkolnictwem zawodowym – powiedział Marek Woźniak. – Nie ma co ukrywać, że projekt wiąże się w jakiś sposób z powstaniem fabryki Volkswagena pod Wrześnią, co spowodowało duże zapotrzebowanie na nowoczesne kształcenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nowoczesnych technologiach – stwierdził marszałek, dodając przy tym, że w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nie tylko niemiecki gigant samochodowy potrzebuje wykwalifikowanej kadry, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przyznał, że wprawdzie najważniejszym partnerem strefy aktywności jest firma Volkswagen, jednak chęć korzystania z powiatowej oferty kształcenia zawodowego wyraziło już dużo więcej przedsiębiorstw: – Mamy podpisanych ponad 30 listów intencyjnych z firmami, które znając założenia tego projektu, gotowe są z nami współpracować. Starosta zaznaczył, że przygotowywany projekt jest unikalny na skalę europejską i będzie ściśle odpowiadać potrzebom współczesnego rynku pracy. Obejmuje on modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego oraz budowę i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Plany dotyczące Centrum Oświatowego, wsparte kwotą ponad 27,5 mln zł (95% wydatków kwalifikowanych), obejmują budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, modernizację dwóch wrzesińskich burs oraz modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie powstaną zupełnie nowe pracownie, m.in. automatyki obróbki plastycznej, elektroniki i elektrotechniki czy programowania systemów mechatronicznych. Zupełnie od zera natomiast, w położonych nieopodal Wrześni Grzymysławicach (w bezpośrednim sąsiedztwie strefy) powstanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, gdzie na ponad 5000 m² znajdą się pracownie do szkoleń teoretycznych i praktycznych wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt używany na co dzień w firmach w naszym regionie. W Centrum możliwe będą szkolenia chociażby z programowania sterowników, hydrauliki i pneumatyki czy robotyki. – Wartość całego tego projektu to blisko 48 mln zł – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Dofinansowanie w ramach właśnie podpisanej umowy wyniosło ponad 45,5 mln zł (również 95% kosztów kwalifikowanych). – Centrum będzie pracowało, żyło, tym bardziej że odpowiada na zapotrzebowanie całego spektrum rynku – od kształcenia młodzieży poprzez kształcenie osób pracujących, poszukujących pracy i zmieniających kwalifikacje – zapowiedział starosta wrzesiński.

Klara Skrzypczyk

WP_20170303_10_18_08_Pro

Nowoczesne trendy w spawalnictwie

W dniu 3 marca 2017 roku młodzież z Zespołu Szkół Politechnicznych wzięła udział w spotkaniu poświęconym nowoczesnym trendom w spawalnictwie.

Wydarzenie to zorganizowało Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wspólnie z firmą Fronius – światowym liderem w zakresie technologii i produkcji urządzeń wykorzystywanych w technikach spajania.
Uczniowie kierunku technik mechanik klasa II i mechanik precyzyjny klasa I zostali zapoznani z najnowszymi trendami dotyczącymi branży spajania, a także z zastosowaniem produktów firmy Fronius w różnych gałęziach przemysłu.

Zaprezentowano sprzęt do spawania metodami MAG, MIG, TIG i MMA stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz w produkcji maszyn i urządzeń. Uczniowie zostali zaproszeni do sprawdzenia swoich sił w spawaniu, co też z chęcią czynili. Zainteresowanie było bardzo duże – każdy chciał popracować na ultranowoczesnym sprzęcie.

W planach PCEZ kolejne wydarzenia z udziałem innowacyjnej firmy ze światowego szczebla. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia dla Pana Michała Pietrzaka – Fronius oraz Pana Piotra Zygmunta – PCEZ Września.

Przemysław Borecki
wicedyrektor PCEZ we Wrześni