Nowocześnie w PCEZ

 W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni młodzież może uczyć się w świetnie wyposażonej pracowni obrabiarek skrawających.

 Zgodnie z wymaganiami programowymi, absolwent technikum mechanicznego oraz szkoły branżowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, czyli tzw. obrabiarkach CNC. Takie są również oczekiwania pracodawców, którzy muszą zapewnić obsługę nowoczesnych maszyn. Żeby sprostać wymaganiom nowoczesnego przemysłu i zapotrzebowaniu pracodawców, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach projektu realizowanego przez powiat wrzesiński pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” kompleksowo zmodernizowało swoje pracownie dydaktyczne. W zasadzie powstały prawie całkowicie nowe pracownie do zawodów mechanicznych, takie jak: tokarek konwencjonalnych, frezarek konwencjonalnych oraz projektowania CAD/ CAM i obrabiarek CNC. Właśnie te dwie ostatnie umożliwiają absolwentowi pełne osiągnięcie wymaganych przez program i oczekiwanych przez przemysł umiejętności zawodowych. Podstawowych operacji obróbczych uczniowie uczą się na maszynach konwencjonalnych – tokarkach, frezarkach czy szlifierkach, a w pracowni CAD/CAM i CNC nabywają umiejętności stosowania oprogramowania Pracownia tokarek konwencjonalnych Pracownia CNC komputerowego w projektowaniu technicznym oraz komputerowego wspomagania wytwarzania. Realizowane są więc zadania integracji fazy projektowania i wytwarzania polegające na transformacji modelowania komputerowego 2D/3D na instrukcje maszynowe dla maszyny sterowanej numerycznie CNC, które umożliwiają wytwarzanie elementów. W pracowni CNC są zainstalowane pionowe centra obróbcze oraz centra tokarskie dwu- i trzyosiowe, a w pracowni CAD/CAM wykorzystywane jest oprogramowanie Mega CAD, Solid Edge, Esprit, Surfcam oraz 13 symulatorów sterownika maszyny CNC.

Marek Dyba
Dyrektor PCEZ we Wrześni

PCEZ wspiera uchodźców z Ukrainy

Pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zorganizowali wewnętrzną akcję zakupu towarów  dla potrzebujących z Ukrainy. Zakupiono za 1,5 tys. zł rekomendowane dla uchodźców środki czystości, higieny osobistej i żywności dla dzieci oraz dorosłych. Wszystkie towary przekazano do Punktu pomocy Materialnej zlokalizowanego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych technologii w Grzymysławicach.

Wycieczka przedmiotowa do INALFA ROOF SYSTEMS Białężyce

        W dniu 21 lutego 2022r. uczniowie klasy: 1 mpr (mechanik precyzyjny) Branżowej Szkoły I stopnia – klasy patronackiej firm Gestamp, Volkswagen i Blum,  pod opieką pana Wojciecha Tyca i Włodzimierza Mokrackiego, nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do firmy Inalfa Roof Systems w Białężycach.

 

Program  i cel wyjścia obejmował:

1. Zwiedzanie fabryki.
2. Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami do produkcji.
3. Proces technologiczny gotowego wyrobu.
4. Innowacyjne rozwiązania podczas wytwarzania produktu.
5. Laboratoria i badania kontroli jakości.

 

        Inalfa Roof Systems to jeden z największych dostawców systemów dachowych na świecie. Firma projektuje i produkuje szyberdachy zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Inalfa wytwarza najwyższej jakości produkty, stosując najnowszą technologię. Klientami są największe koncerny motoryzacyjne. Siedziba główna przedsiębiorstwa mieści się w Holandii, a fabryki oraz centra rozwoju ulokowane są na całym świecie. Zakład Inalfa Roof Systems Polska w Białężycach nie daleko Wrześni został otwarty w 2012 roku i obecnie jest to największa europejska fabryka grupy Inalfa.

Inalfa Roof Systems Polska to bardzo ważny zakład w ramach europejskiej organizacji, która liczy trzy zakłady w Holandii, Słowacji i w Polsce. Zakład we Wrześni jest największym europejskim zakładem grupy Inalfa realizującym projekty dla naszych kluczowych klientów takich jak: Grupa VW (Audi, Porsche), Volvo, Ford, BMW, Daimler, JLR.  

Słowa uznania i podziękowania składamy kierownikowi zakładu Panu Bartoszowi Miśkiewiczowi i Panu Krzysztofowi Popielarskiemu  dzięki którym mogliśmy poznać firmę od środka i pogłębić wiedzę z produkcji przemysłowej.

Innowacyjne technologie wytwarzania w firmie Flex Films Europa Sp.zo.o

W dniu 24.09.2021r. uczniowie klasy 3 TM/g , grupa 1. Technikum Mechanicznego  Zespołu Szkół Politechnicznych  im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni w składzie :Błaszczyk Krzysztof, Borcuch Bartosz, Chojnacki Łukasz, Chojnacki Mateusz, Drapikowski Michał, Gawarecki Jakub, Głodkowski Mikołaj, Głowacki Jakub, Janiak Michał wraz ze swoim opiekunem- nauczycielem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej Panem Marcinem Drobinskim , odbyli wycieczkę do firmy Flex Films Europa Sp.zo.o , mieszczącej się na  ul. Gen. W. Sikorskiego 48 we Wrześni.

Przypomnijmy…

Firma Flex Films Europa Sp.zo.o ,jest to nowoczesny zakład który zajmuje się produkcją foli PET, folii holograficznej i metalizacyjnej. Produkty tej firmy w głównym stopniu wykorzystywane są w produkcji opakowań artykułów branży spożywczej. Zakład zatrudnia ponad 300 osób i jest jednym z najnowocześniejszych firm mieszczących się na terenie powiatu wrzesińskiego. Siedziba spółki znajduje się w Noida (Narodowym Regionie Stołecznym Delhi). Innowacyjność wykorzystywanych technologii i badań sprawia że zakład jest bardzo często odwiedzany przez różne placówki oświatowe powiatu i gmin ościennych. Zakład bardzo rozwija się pod względem społecznym i środowiskowym .W najbliższej przyszłości w zakładzie będą wykorzystywane w produkcji produkty PET z recyklingu. Zakład cieszy się dobra opinią i uznaniem społecznym.

Program  i cel wyjścia obejmował:

1. Zwiedzanie fabryki.

2. Zapoznanie się z maszynami i urządzeniami do produkcji.

3. Proces technologiczny gotowego wyrobu.

4. Innowacyjne rozwiązania podczas wytwarzania produktu.

5. Laboratoria i badania kontroli jakości.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania naszej grupy przez przedstawicieli firmy,  Odbyło się szkolenie bhp dotyczące poruszania się na terenie zakładu. Był tez poczęstunek i dużo życzliwości ze strony pracowników. Wśród uczniów dużym zainteresowaniem cieszyły się sporych wymiarów suwnice, mechanika ogólna i specjalistyczna maszyn i urządzeń, linia produkcyjna, jak i obróbka termoplastyczna granulatu PET wykorzystywana do produkcji foli. Dużym zaskoczeniem wśród uczniów był proces chemizacji w trakcie produkcji gotowego wyrobu. Uczniowie mogli osobiście spróbować swoich sił podczas badań laboratoryjnych, przypomnieć sobie wiele definicji fizyki czy reakcji chemicznych. Zapoznali się z przebiegiem kontroli jakości gotowego wyrobu oraz z technologią jego pakowania i logistyką dostaw. Uczniowie zadawali dużo pytań związanych z przebiegiem produkcji jak również dotyczących kwestii zatrudnienia i rozwoju zawodowego w firmie.

 Słowa uznania i podziękowania składamy dyrektorowi zakładu Panu Sundeep Saksena dzięki któremu mogliśmy pogłębić wiedzę z produkcji przemysłowej.

 

 

Przebudowa PCEZ na ukończeniu

Od maja 2020 roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przechodziło gruntowną modernizację. Niedawno zakończyły się prace przy tej niezwykle ważnej dla nowoczesnego nauczania zawodowego inwestycji.

Powiat wrzesiński stawia na kształcenie zawodowe, dlatego też wykorzystuje nadarzające się okazje do pozyskiwania funduszy zewnętrznych pomagających tworzyć, modernizować czy wyposażać placówki edukacyjne. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ udało się sięgnąć po dokładnie 33 640 406,62 zł. Kwota ta została przeznaczona na gruntowny remont Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, budowę zaplecza dydaktyczno- sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont bursy przy ul. Słowackiego oraz budowę nowej bursy, która powstaje przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Projekt o całkowitej wartości 42 386 735,19 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Gruntowna przebudowa PCEZ rozpoczęła się robotami rozbiórkowymi w maju ubiegłego roku. W istniejących dotychczas 15 pracowniach kształcono w takich zawodach jak np. technik mechanik, technik budownictwa, technik bezpieczeństwa i kontroli jakości, operator obrabiarek skrawających, mechatronik czy mechanik precyzyjny. Dzięki pozyskanym funduszom udało się nie tylko zmodernizować sale do praktycznej nauki zawodów, ale także zaadaptować dwie stare sale gimnastyczne na pracownię montażu i obróbki ręcznej, pracownię obróbki cieplnej, a także pracownię językową. Dotychczasowa tak zwana sala ping-pongowa została przekształcona w salę spożywczą, którą wyposażono w sprzęt niezbędny do kształcenia w kierunku przetwórstwa mleka oraz kontroli jakości. Dodatkowo w PCEZ powstały pracownie automatyki, mechatroniki (która jest połączona z elektroniczną), komputerowa oraz sala lekcyjna. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe maszyny, sprzęt komputerowy oraz kontrolno-pomiarowy. Z dotychczas użytkowanych pozostały jedynie te, które zostały zakupione w ostatnim czasie, czyli trzy tokarki, dwie frezarki manualne, dłutownica, a także niektóre wiertarki. Prace modernizacyjne w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej zwieńczyło utwardzenie terenu wokół budynku oraz aranżacja zieleni. Przebudowa obiektu została zakończona i od początku nowego roku szkolnego w PCEZ będą mogły rozpocząć się zajęcia.

                                                                                                                                                                                                         Klaudia Cicha

Wycieczka przedmiotowa do stacji demontażu pojazdów

           W dniu 15 czerwca 2021r. uczniowie klasy: 1 mpr (mechanik precyzyjny) Branżowej Szkoły I stopnia – klasy patronackiej firm Gestamp, Volkswagen i Blum,  pod opieką pana Władysława Tyxa, nauczyciela Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do firmy Handlowo – Usługowej MaWiD Wiesław Dekowski  w Gutowie Wielkim.

         Jest to firma rodzinna, działająca od 2005roku, zajmująca się profesjonalną działalnością w dziedzinie demontażu pojazdów oraz skupu i sprzedaży złomu. Świadczy także usługi bezpośrednio związane ze sprzedażą różnorodnych używanych części samochodowych, których pochodzenie wynika z działalności recyklingowej.

        Celem wycieczki było zapoznanie się z zasadami demontażu, segregacji i utylizacji części , podzespołów samochodowych oraz płynów eksploatacyjnych. Kolejnością demontowanych części samochodowych, a także identyfikacji zagrożeń związanych z elementami niebezpiecznymi.

          Do stacji demontażu pojazdów trafiają: auta stare, powypadkowe, a także zniszczone, skorodowane, spalone lub po prostu niechciane.

          Na czym polega demontaż pojazdu?

          Gdy auto trafi do stacji demontażu, zostaje rozebrane na części pierwsze. Sam demontaż rozpoczyna się od pomiaru masy pojazdu. Kolejnym krokiem jest pozbycie się paliwa oraz wszelkich płynów eksploatacyjnych, a także oczyszczenie układu klimatyzacyjnego z czynnika chłodniczego. Następnie wymontowywane są akumulatory, filtr oleju, katalizator spalin, szyby, opony, przedmioty wyposażenia i części, które mogą nadawać się do dalszego użytku. Są to między innymi: elementy oświetlenia, sprzęt elektroniczny, felgi stalowe i aluminiowe, podzespoły mechaniczne, czyli silniki, skrzynie biegów, amortyzatory, alternatory i rozruszniki, a także błotniki, maski, zderzaki, klapy czy drzwi.

           Co dzieje się z tym w dalszej perspektywie?

           Poszczególne elementy są segregowane i przekazywane wyłącznie licencjonowanym odbiorcom – szyby trafiają do hut szkła, oleje do punktów skupów olejów zużytych, tworzywa sztuczne są poddawane recyklingowi i wykorzystywane w wytwórstwie gumowych i plastikowych części. Zabezpieczone akumulatory są transportowane do zakładów recyklingu akumulatorów, gdzie oddzielany jest kwas, ołów oraz tworzywo sztuczne. Opony są natomiast wykorzystywane na różne sposoby. Odzysk energetyczny tych najbardziej zużytych polega na spalaniu opon w piecach cementowni, które są specjalnie do tego przygotowane, dzięki czemu taki sposób odzysku nie powoduje zanieczyszczenia powietrza. Recykling materiałowy natomiast ma na celu pozyskanie poszczególnych składników, z których opony zostały wytworzone. Pozyskiwane materiały są wykorzystywane chociażby przy produkcji barier dźwiękochłonnych czy budowie zbiorników i kanałów wodnych.

 

         Wizyta nie doszłaby do skutku, gdyby nie przychylność Pana Wiesława Dekowskiego właściciela firmy oraz jego syna, którym bardzo serdecznie dziękujemy.  

 

Być mistrzem dla ucznia

 

O kształceniu zawodowym i o tym, dlaczego tak ważna jest rola nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozmawiamy z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Markiem Dybą.

Którą część edukacji zawodowej uważa pan za najistotniejszą?

Na pewno najtrudniejsza część edukacji zawodowej to kształcenie praktyczne, ponieważ sens ma to, co umiemy zrobić i jakie umiejętności posiadamy. Każdy z nas chciałby umieć wszystko zrobić czy naprawić i być technicznie niezależnym. Niestety nikt nie umie wszystkiego. Czasy renesansu już dawno minęły, a tak wszechstronnych ludzi jak Leonardo da Vinci już nie ma. Obecnie mamy czas specjalistów, nierzadko w bardzo wąskich obszarach i rynek potrzebuje takich fachowców w różnych dziedzinach, którzy wykonują daną pracę dobrze, z wielką starannością, do czego potrzebne są konkretne umiejętności. Te właśnie umiejętności uczniowie, a późniejsi pracownicy, nabywają w trakcie szkolenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Co należy do kluczowych kwestii szkolenia praktycznego?

Aby uczeń nabył umiejętności niezbędne na rynku pracy, potrzebne są mistrz-nauczyciel i baza techniczna, gdzie będzie realizowana nauka, czyli maszyny, urządzenia, narzędzia, osprzęt. Niezbędny jest również program, według którego realizowane jest kształcenie odpowiadające potrzebom rynku, bo tylko absolwenci wyposażeni w poszukiwane umiejętności znajdują zatrudnienie. Najdroższym składnikiem jest baza techniczna.

Jak wygląda dziś ta baza w PCEZ?

Dysponujemy wyposażeniem niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik mechanik, mechatronik, mechanik precyzyjny, technik budownictwa, operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz technik bezpieczeństwa i kontroli jakości. W większości nie jest ono najnowsze, ale jest oczywiście sprawne i spełnia odpowiednie standardy. Wiadomo, że kto się nie rozwija, ten zostaje z tyłu. Jeżeli w naszej placówce nie zostałaby podjęta aktualnie realizowana inwestycja, to odpadlibyśmy z rywalizacji na rynku szkoleniowym i dalszy rozwój uczniów oraz osób dorosłych byłby uniemożliwiony. Dzisiaj jesteśmy już na finiszu ogromnego przedsięwzięcia realizowanego przez powiat wrzesiński, czyli modernizacji PCEZ w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Baza zostanie całkowicie zmodernizowana. Będziemy dysponować całkowicie nowymi siedmioma pracowniami do zawodów mechanicznych, czterema pracowniami do zawodów mechatronicznych i elektrycznych, pracownią spożywczą z nastawieniem na przetwórstwo mleka, laboratorium językowym i salami dydaktycznymi. Ogromne zmiany dotyczą również całego zaplecza socjalnego zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Nowością będzie u nas świetlica z biblioteką multimedialną, tak że uczniowie będą mieli możliwość poczekania na zajęcia czy na przykład przygotowania się do nich. W takim nowoczesnym ośrodku będziemy mogli kształcić młodzież w obecnie nauczanych zawodach, ale jesteśmy również przygotowani do kształcenia w kolejnych. Praca w takich warunkach powinna być przyjemnością i dawać ogromną satysfakcję nauczycielom, dlatego też zapraszam, szczególnie młodych ludzi, do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w PCEZ.

Co według pana jest najlepsze w pracy nauczyciela?

Nauczanie to misja i ciągły kontakt z ludźmi, szczególnie młodymi. Nie ma czasu na jakąś większą rutynę i nudę. Codziennie czekają nas nowe wyzwania. W PCEZ umożliwiamy nauczycielom rozwój osobisty, przeprowadzamy w tej chwili dla nich bardzo wiele szkoleń. Od ubiegłego roku w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie fachowców” realizujemy moduł doskonalenia zawodowego nauczycieli. Te kursy będą kontynuowane w tym i następnym roku, a więc rozwój zawodowy i osobisty będą zapewnione. Profesja nauczyciela przynosi ogromną satysfakcję. Sam jestem tego przykładem, bo od 40 lat z przyjemnością przychodzę do pracy. To my, nauczyciele, kształtujemy młodych ludzi, a największą satysfakcję dają nam różnego rodzaju spotkania po latach, podczas których okazuje się, że nasza cegiełka szkoleniowa pozwoliła komuś się rozwinąć i osiągnąć sukces.

Nauczyciele jakich zawodów są aktualnie poszukiwani przez PCEZ?

Realizujemy kształcenie zawodowe w zawodach mechanicznych i elektrycznych. Najbardziej zależałoby nam na podjęciu pracy przez osoby, które zajmowałyby się różnego rodzaju obrabiarkami. Naszą specjalnością są obrabiarki skrawające, tokarki, frezarki, strugarki, szlifierki. Wkrótce będziemy też dysponować jeszcze większą bazą maszyn sterowanych numerycznie. Oprócz tego potrzebujemy nauczycieli zawodów mechatronicznych.

Myśli pan, że na problemy kadrowe w jakiś sposób wpłynęła pandemia?

Nie, od dłuższego czasu borykamy się z problemami kadrowymi. W PCEZ kilku nauczycieli to emeryci. Pracują, bo dla uczniów są właśnie mistrzami i chcą pracować, ale również dlatego, że nie mamy specjalnego napływu młodych ludzi, co jest związane głównie z zarobkami. W dzisiejszych czasach w przemyśle można zarobić znacznie więcej niż w szkole, ale pandemia pokazała, że szkoła jest stabilnym miejscem pracy. Pewnie, że wynagrodzenie mogłoby być wyższe, ale my mamy też dodatkowe możliwości: oprócz kształcenia uczniów prowadzimy szereg kursów dla osób dorosłych oraz kursy dla młodzieży w formach pozalekcyjnych. PCEZ nieraz pracuje do późnych godzin wieczornych czy popołudniowych, ponieważ prowadzone są dodatkowe zajęcia. Chciałbym zaznaczyć, że PCEZ dysponuje dwoma ośrodkami szkoleniowymi – jednym we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego, który odpowiada głównie na potrzeby kształcenia młodzieży, oraz drugim w Grzymysławicach, czyli Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, gdzie przede wszystkim odbywają się wysoko specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób dorosłych. Zapraszam do współpracy także osoby, które są aktywne zawodowo i chciałyby podzielić się swoją wiedzą na szkoleniach dla dorosłych.

Jak aktualnie prowadzona jest nauka?

Nauczamy w sposób hybrydowy. Ze względu na prowadzoną modernizację obiektu we Wrześni maszyny i urządzenia zostały przeniesione do innych pomieszczeń. Są one mniejsze niż dotychczasowe, w związku z tym młodzież podzielona jest na grupy. Gdy część uczniów ma zajęcia w pracowniach PCEZ, to pozostali uczą się w sposób zdalny. Nauczyciele są przygotowani, wykorzystują platformę Teams, posiadamy odpowiedni sprzęt – laptopy, kamerki, wszystko, co jest niezbędne do prowadzenia kształcenia. Na tyle, na ile reżim sanitarny nam pozwala, prowadzimy zajęcia w sposób praktyczny. Nie można nauczyć nikogo wiercenia, szlifowania czy frezowania jedynie pokazując mu filmiki. Uczeń musi stanąć przy maszynie i nauczyć się ją obsługiwać. Musi też usłyszeć hałas, a w zasadzie tę „melodię” wychodzącą z maszyny, poczuć jej zapach. Cieszę się, bo młodzież chętnie przychodzi na zajęcia praktyczne.

Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do poszukiwań nowej kadry. Od kiedy przyszli nauczyciele mieliby rozpocząć pracę?

Zatrudnienie rozpoczynałoby się de facto od nowego roku szkolnego, ponieważ arkusz organizacyjny układany jest wcześniej i obowiązuje cały rok szkolny. W tej chwili jednak nasi nauczyciele są bardzo obciążeni i gdyby znalazł się ktoś odpowiedni, to znajdziemy dla niego zatrudnienie, umożliwimy mu przystosowanie się do nowych warunków. Będzie mógł skorzystać ze szkoleń, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, tak żeby w przyszłości stać się prawdziwym mistrzem dla swoich uczniów.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

Modernizacja PCEZ

 Przebudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej