Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

1 września o godz. 12.00 uroczyście odsłonięto tablicę zamontowaną w chodniku poświęconą otwarciu w 1929 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Ta tablica ma upamiętnić szkołę, ludzi oraz wydarzenia z nimi związane.

Ta tablica to podziękowanie dla pierwszego dyrektora i patrona prof. Tomasza Dziamy, uczestnika kampanii wrześniowej i Powstania Warszawskiego.

Ta tablica to hołd dla nauczycieli, pracowników oraz absolwentów szkoły poległych w czasie II Wojny Światowej i zmarłych w obozach.

Ta tablica to wyraz szacunku i pamięć o wszystkich absolwentach, nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy rozsławili jej imię.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, byli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz jej sympatycy wraz z historycznym pocztem Szkoły Mleczarskiej z 1936 roku.

Na uroczystości przemawiał były wicedyrektor Zespołu Szkół Mleczarskich Marek Dyba, który przedstawił historię powstania szkoły oraz wyraził ogromny niepokój z obecnego stanu zdewastowanej szkoły, obecnie należącej do Skarbu Państwa i finansowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zobowiązał się również w imieniu absolwentów i sympatyków szkoły, licząc na wsparcie samorządu, do napisania petycji do wojewody w celu zajęcia się tym niszczejącym budynkiem. Celem nadrzędnym zapowiedzianych działań jest uratowanie tego pięknego niegdyś budynku tak, aby nadal służył miastu i jego mieszkańcom. Tego domagają się mieszkańcy, a szczególnie absolwenci, którzy chcą z dumą na niego patrzeć i z dumą o nim opowiadać, bo na to zasługują i mają do tego pełne prawo.

Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przedstawił zebranym obecną patową sytuację własnościową budynku i wyraził uznanie do podejmowanych działań przez absolwentów i byłych pracowników szkoły.

Ta ze względu na opłakany stan budynku smutna uroczystość pokazała, że Szkoła Mleczarska we Wrześni jest w sercach wielu ludzi, którzy o niej pamiętają i cały czas chcą jeszcze coś dla niej zrobić.

Marek Dyba

Możliwość komentowania została wyłączona.