IMG_1785

Wszystko co dobre zawsze się kiedyś kończy

IMG_1785

Wszystko co dobre zawsze się kiedyś kończy. Tak jest również z projektem realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji we Wrześni wspólnie z AHK Polska, Instytut Analiz Rynku Pracy, WorldSkills Liechtenstein pn.:Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”. Wartość projektu to: 79 143,30 EUR. Jednym z głównych celów realizowanego projektu była aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego do roku 2030. Uchwała w wyżej wymienionej sprawie została podje ta przez Radę Powiatu na ostatniej sesji Rady Powiatu 361 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i inspiracji, Powiatowe Centrum Edukacji we Wrześni wspólnie z Powiatem Wrzesińskim będzie dokładać wszelkich starań by kształcenie zawodowe w Powiecie Wrzesińskim stało na jak najwyższym poziomie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: 

https://edunet-poland.pl/rozwoj-i-promocja-sektora-vet-w-polsce/

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

1 września o godz. 12.00 uroczyście odsłonięto tablicę zamontowaną w chodniku poświęconą otwarciu w 1929 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Ta tablica ma upamiętnić szkołę, ludzi oraz wydarzenia z nimi związane.

Ta tablica to podziękowanie dla pierwszego dyrektora i patrona prof. Tomasza Dziamy, uczestnika kampanii wrześniowej i Powstania Warszawskiego.

Ta tablica to hołd dla nauczycieli, pracowników oraz absolwentów szkoły poległych w czasie II Wojny Światowej i zmarłych w obozach.

Ta tablica to wyraz szacunku i pamięć o wszystkich absolwentach, nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy rozsławili jej imię.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, byli nauczyciele i pracownicy szkoły oraz jej sympatycy wraz z historycznym pocztem Szkoły Mleczarskiej z 1936 roku.

Na uroczystości przemawiał były wicedyrektor Zespołu Szkół Mleczarskich Marek Dyba, który przedstawił historię powstania szkoły oraz wyraził ogromny niepokój z obecnego stanu zdewastowanej szkoły, obecnie należącej do Skarbu Państwa i finansowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zobowiązał się również w imieniu absolwentów i sympatyków szkoły, licząc na wsparcie samorządu, do napisania petycji do wojewody w celu zajęcia się tym niszczejącym budynkiem. Celem nadrzędnym zapowiedzianych działań jest uratowanie tego pięknego niegdyś budynku tak, aby nadal służył miastu i jego mieszkańcom. Tego domagają się mieszkańcy, a szczególnie absolwenci, którzy chcą z dumą na niego patrzeć i z dumą o nim opowiadać, bo na to zasługują i mają do tego pełne prawo.

Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przedstawił zebranym obecną patową sytuację własnościową budynku i wyraził uznanie do podejmowanych działań przez absolwentów i byłych pracowników szkoły.

Ta ze względu na opłakany stan budynku smutna uroczystość pokazała, że Szkoła Mleczarska we Wrześni jest w sercach wielu ludzi, którzy o niej pamiętają i cały czas chcą jeszcze coś dla niej zrobić.

Marek Dyba

01

Targi ITM

01

1 czerwca 2023r. uczniowie klasy 2 mechanik precyzyjny Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych – patronackiej klasy firm: Gestamp, Volkswagen i Blum, pod opieką pana Władysława Tyxa, nauczyciela Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, odbyli wycieczkę przedmiotową do Poznania na Targi ITM Innowacje – Technologie – Maszyny.

Targi ITM INDUSTRY EUROPE są wiodącym wydarzeniem w tej części Europy, skupiającym liderów innowacyjnego sektora przemysłowego. To wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć na żywo, jak działają najnowsze maszyny pomiarowe, narzędzia skrawające czy centra obróbcze, które stanowią kluczowe elementy przemysłu 4.0.  Ekspozycja targowa dała uczniom możliwość zapoznania się z aktualną ofertą producentów branży mechanicznej oraz mechatronicznej. Wśród stoisk wyszczególnić można było następujące kategorie:

 • Obrabiarki do metali
 • Narzędzia
 • Obróbkę powierzchniową
 • Spawanie i cięcie
 • Metalurgię
 • Robotykę
 • Odlewnictwo
 • Oprogramowanie
 • Metrologię
 • Technologie addytywne(przyrostowe)
 • Automatykę przemysłową

Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki  zaznajomili się z najnowszymi trendami metrologii przemysłowej oraz automatyki pomiarowej.

Dzięki uprzejmości firmy Robix Automation uczniowie mogli przekonać się jak działa egzoszkielet MATE firmy COMAU – pozwala on na wykonywanie ciężkich prac fizycznych, odciążając mięśnie. MATE umożliwia powtarzanie dynamicznych ruchów ramion przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności ciała.

Natomiast firma Edutech Expert  która zajmuje się profesjonalnym doradztwem, sprzedażą i wdrożeniem robotów współpracujących (cobot), drukarek 3D, wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz nowych technologii dla firm z przemysłu 4.0, zorganizowała dla uczniów warsztaty  z zakresu skanowania 3D, zasad automatyzacji systemów produkcyjnych oraz zaprezentowała interaktywną  lekcje w Gogle VR.

Wizyta na Targach była dla uczniów okazją zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, perspektywą rozwoju branży, której podstawy stanowią ich przedmiot nauki, a dodatkowo dała szczególną możliwość bezpośredniego doświadczenia kontaktu z produktami tych technologii, z technicznymi nowinkami i dobrze rozumianą nowoczesnością.

                                                                                                                        Władysław Tyx

Klasa do zadań specjalnych

Klasa 3 WO Szkoły Branżowej I stopnia o profilu operator obrabiarek skrawających z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach zajęć praktycznych  w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni otrzymała wyróżnienie na dziale obróbki ręcznej i obrabiarek konwencjonalnych.

Uczniowie klasy wyróżnili się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania. Wykonywali szereg procesów technologicznych i operacji technologicznych związanych z ich zawodem z materiałów twardych i materiałów miękkich. Wykazywali się chęcią do pracy, współpracy z nauczycielami i swoimi rówieśnikami. Uczeni byli w pracach indywidualnych i grupowych. Przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich pomysłowość i  wkład pracy  został doceniony a ich projekty jeszcze długo posłużą i będą wykorzystywane w placówkach oświatowych. Brali aktywnie udział w zajęciach pozaszkolnych między innymi na powiatowych piknikach technologicznych.

Z okazji zbliżającego się  końca roku szkolnego życzę całej klasie i wszystkim uczniom samych sukcesów w życiu zawodowym i edukacyjnym.

”Tak nie dawno przyjmowałem tą klasę jako ich opiekun praktyk, dziś kończą szkołę zdobywając zawód…..”

Proces kształcenia się przez całe życie jest nieodzownym elementem naszej drogi zawodowej i intelektualnej. Edukacja jest wspaniałym drogowskazem tej drogi. Sprawia iż dzięki niej zdobywamy potrzebne wykształcenie dzięki któremu możemy pracować w wymarzonym przez siebie zawodzie. Aby osiągnąć cele zawodowe nie wystarczą same chęci do nauki czy predyspozycje do wykonywania zawodu. Istotą kształcenia jest szkoła wraz z kadrą pedagogiczną, która nam to umożliwi. Jednym z takich miejsc jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, które może być początkiem kariery zawodowej lub też jej uzupełnieniem w osiągnieciu zamierzonych celów. W obecnej dobie  przemysłowej brakuje ‘’rąk do pracy’’ w zawodach technicznych, wiele zawodów bezpowrotnie zniknęło z rynku pracy, a na ich miejsce pojawiły się nowe. Uważam ,iż powstawanie takich centrum jak we Wrześni przynosi same korzyści. Codziennie bowiem napotykamy w swoim życiu na skomplikowane sytuacje i podejmujemy różne wybory, które są źródłem niepewności czy trudności osiągania pożądanego rezultatu. Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego. Młodzi ludzie ale również osoby dorosłe nie spieszą się do szybkiego ustanowienia swojej kariery jako planu całożyciowego, widząc liczne przeszkody w sobie i w otoczeniu. Wówczas korzystają z takich centrum zawodowych w późniejszym okresie swojej ścieżki zawodowej by uzupełnić luki zawodowe, które przyczynią się do poprawy rozwoju zawodowego i stopy życiowej. Można też oczywiście rozwijać swój rozwój do wykonywania bieżących zadań, w trakcie których można nabywać nowe umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje. W moim przekonaniu Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest takim miejscem w którym każdy uczeń, osoba dorosła pracująca zawodowo czy też nie jest w stanie się edukować i podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z własnym wyborem, upodobaniami, zainteresowaniami i pasjami.

                                                                                                                                                                    Marcin Drobinski

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Postępowanie prowadzone jest na platformie: 
 https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni adres postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dae5f354-efdc-11ed-9355-06954b8c6cb9

01

Wielkanocny zając z metalu

01

     Uczniowie klasy 2 mechanik precyzyjny Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych – patronackiej klasy firm: Gestamp, Volkswagen i Blum, na zajęciach praktycznych realizowanych marcu/kwietniu br., wykonali wielkanocnego zająca z metalu.

 

     Młodzi  mechanicy precyzyjni, wykorzystują nabytą już wiedzę i umiejętności, zaprojektowali, napisali proces technologiczny oraz przygotowali listę potrzebnych narzędzi i maszyn. Zadanie realizowali w pracowniach: obrabiarek ogólnego przeznaczenia, obróbki plastycznej, cieplnej i ręcznej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Uczniowie zastosowali różne metody pracy m. in.: cięcie na gilotynie, obróbkę plastyczną na zimno,  połączeń nierozłącznych –  zgrzewanie i spawanie, a następnie zabezpieczyli antykorozyjnie powierzchnię metalu.

 

     Udekorowany, prawie dwu metrowy zając wielkanocny, stanął przy głównej bramie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

                                                                                                                        Władysław Tyx