LogoWrześnia 02.02.2024 r.

Szanowna Pani Prezes,

Szanowny Panie Prezesie

 

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Średzką Spółdzielnią Mleczarską „Jana” w Środzie Wlkp. realizują w PROJEKT:

„AEDIL-Dairy-CoVE”

Nr projektu 10155548 – AEDIL-dairy-CoVE

European Excellence in Dairy Learning.
Europejskie Centra Doskonałości w Nauce Mleczarstwa

W ramach PROJEKTU będą organizowane m.in. w PCEZ we Wrześni szkolenia zawodowe
w specjalnościach mleczarskich, na które Państwa zapraszamy.

Przemysł mleczarski oczekuje wykwalifikowanych pracowników, zdolnych produkować wyroby mleczarskie wysokiej jakości i bezpieczne dla zdrowia. W związku z tym PCEZ we Wrześni przygotowało cykl szkoleń dla pracowników zakładów mleczarskich. Oferujemy kursy serowarskie, twarożkarskie, aparatowego obróbki mleka i napojów oraz maślarskie lub inne zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów mleczarskich.

Koszty szkolenia oraz wyżywienia pokrywa Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy z budżetu PROJETU. Jedynie po stronie zgłaszającego są koszty zakwaterowania (ok. 100 zł/dzień/osobę) oraz dojazdu do PCEZ we Wrześni, gdzie kursy będą realizowane. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze i odzież roboczą jednorazową. Zapewniamy bezpłatnie całodzienne wyżywienie oraz catering kawowy. Rezerwujemy również noclegi. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia.

Harmonogram działań jest następujący:

  1. Przesyłamy Państwu ofertę szkoleń w PCEZ we Wrześni.
  2. Oczekujemy od Państwa na zgłoszenie pracowników do udziału w szkoleniach do dnia 27 lutego 2024r.
  3. Na podstawie zgłoszeń zostanie dokonana rekrutacja i do dnia 4 marca 2024 r. zostaniecie Państwo powiadomieni o zakwalifikowaniu uczestników na poszczególne kursy i powiadomieni o szczegółach realizacji kursu.
  4. Pierwszy kurs jest planowany w terminie 18 – 23 marca 2024 r. Kolejne w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu oraz w drugiej połowie roku po jednym w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu.

Marek Dyba
Wicedyrektor PCEZ we Wrześni

Załączniki:

1. Ramowy plan kursu

2. Formularz zgłoszeniowy CoVe


 

KURS: OPERATOR OBRÓBKI MLEKA
DSC_6483

W dniach 3 – 7 czerwca 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odbył się kurs operatora obróbki mleka. W kursie wzięło udział 17 uczestników z 8 zakładów mleczarskich. Obejmował on 40 godzin szkoleniowych, zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych. Szkolenie praktyczne było realizowane z podziałem na trzy grupy i dzięki temu można było przeszkolić aparatowych wstępnej obróbki mleka, jak również aparatowych produkcji mleka, śmietanki a także produkcji napojów mlecznych fermentowanych.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia: wiadomości o mleku, procesy
i operacje w mleczarstwie, dodatki w produkcji twarogów, technologiczne aspekty w produkcji twarogów i serków, materiały konstrukcyjne stosowane w mleczarstwie, maszyny i urządzenia aparatowni wstępnej obróbki mleka oraz produkcji mleka i napojów fermentowanych, pompy i armatura mleczarska, aparatura kontrolno-pomiarowa, bezpieczeństwo żywności, rola pracownika w systemie HACCP, nadzór nad maszynami i urządzeniami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz produkcję mleka i śmietanki, jogurtów i kefirów, a także deserów z wykorzystaniem metody membranowej.

W kursie gościnnie uczestniczyli również przedstawiciele firm pracujących na rzecz mleczarstwa, takich jak: Hansen i Kersja. Tematyka związana była z technologią produkcji napojów fermentowanych oraz mycia maszyn i urządzeń aparatowni.

Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe.

Kurs zakończony został testem  oraz wręczeniem zaświadczeń.

Ankietowe badanie kompetencji uczestników przed i po szkoleniu pozwoliło wysoko ocenić program kursu, sposób realizacji, osiągnięcie celów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoki stopień zaangażowania w procesie edukacyjnym, co przyniosło ogromne zadowolenie organizatorom oraz trenerom szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Z mleczarskim pozdrowieniem

Marek Dyba

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Podsumowanie kursu dla operatorów obróbki mleka

DSC_6403.JPGa

W dniach 20-24 maja 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odbył się kurs operatora obróbki mleka. W kursie wzięło udział 18 uczestników z 8 zakładów mleczarskich. Obejmował on 40 godzin szkoleniowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Szkolenie praktyczne było realizowane z podziałem na trzy grupy i dzięki temu można było przeszkolić aparatowych wstępnej obróbki mleka, jak również aparatowych produkcji mleka, śmietanki a także produkcji napojów mlecznych fermentowanych.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia: wiadomości o mleku, procesy i operacje w mleczarstwie, dodatki w produkcji twarogów, technologiczne aspekty w produkcji twarogów i serków, materiały konstrukcyjne stosowane w mleczarstwie, maszyny i urządzenia aparatowni wstępnej obróbki mleka oraz produkcji mleka i napojów fermentowanych, pompy i armatura mleczarska, aparatura kontrolno-pomiarowa, bezpieczeństwo żywności, rola pracownika w systemie HACCP, nadzór nad maszynami i urządzeniami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz produkcję mleka i śmietanki, jogurtów i kefirów, a także deserów z wykorzystaniem metody membranowej.

W kursie gościnnie uczestniczyli również przedstawiciele firm pracujących na rzecz mleczarstwa, takich jak: Fb mont, Hansen, Alfa Laval oraz Eco-Mix Company. Tematyka związana była z budową, działaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń aparatowni.

Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe.

Kurs zakończony został testem  oraz wręczeniem zaświadczeń.

Ankietowe badanie kompetencji uczestników przed i po szkoleniu pozwoliło wysoko ocenić program kursu, sposób realizacji, osiągnięcie celów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoki stopień zaangażowania w procesie edukacyjnym, co przyniosło ogromne zadowolenie organizatorom oraz trenerom szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Z mleczarskim pozdrowieniem

Marek Dyba

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Podsumowanie kursu dla twarożkarzy

DSC_6334

W dniach 8-12 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odbył się kurs dla twarożkarzy. W kursie wzięło udział 18 uczestników z 8 zakładów mleczarskich. Obejmował on 37 godzin szkoleniowych, zarówno teoretycznych, jak
i praktycznych.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia: wiadomości o mleku, procesy
i operacje w mleczarstwie, dodatki w produkcji twarogów, technologiczne aspekty w produkcji twarogów i serków, materiały konstrukcyjne stosowane w mleczarstwie, maszyny i urządzenia serowni, pompy i armatura mleczarska, aparatura kontrolno-pomiarowa, bezpieczeństwo żywności, rola pracownika w systemie HACCP, nadzór nad maszynami i urządzeniami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz produkcję twarogów kwasowych – krajanka półtłusta, serków kwasowo-podpuszczkowych met. ultrafiltarcji oraz termizowanych deserów twarogowych smakowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe.

Kurs zakończony został testem  oraz wręczeniem zaświadczeń.

Ankietowe badanie kompetencji uczestników przed i po szkoleniu pozwoliło wysoko ocenić program kursu, sposób realizacji, osiągnięcie celów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoki stopień zaangażowania w procesie edukacyjnym, co przyniosło ogromne zadowolenie organizatorom oraz trenerom szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Z mleczarskim pozdrowieniem

Marek Dyba

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Podsumowanie kursu dla serowarów

DSC_6144

W dniach 18-23 marca w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odbył się kurs dla serowarów. W kursie wzięło udział 13 uczestników z 6 zakładów mleczarskich. Obejmował on 36 godzin szkoleniowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Program kursu obejmował następujące zagadnienia: wiadomości o mleku, procesy i operacje w mleczarstwie, dodatki w produkcji serów, technologiczne aspekty w produkcji serów, materiały konstrukcyjne stosowane w mleczarstwie, maszyny i urządzenia serowni, pompy
i armatura mleczarska, aparatura kontrolno-pomiarowa, bezpieczeństwo żywności, rola pracownika w systemie HACCP, nadzór nad maszynami i urządzeniami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami oraz produkcję serów podpuszczkowych typu holenderskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalnie opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe.

Kurs zakończony został testem  oraz wręczeniem zaświadczeń.

Ankietowe badanie kompetencji uczestników przed i po szkoleniu pozwoliło wysoko ocenić program kursu, sposób realizacji, osiągnięcie celów oraz podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich uczestników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoki stopień zaangażowania w procesie edukacyjnym, co przyniosło ogromne zadowolenie organizatorom oraz trenerom szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Z mleczarskim pozdrowieniem

Marek Dyba

Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni