PRAKTYCZNA NAUKA MECHANIKA PRECYZYJNEGO

01

Rok szkolny2023/2024r. zbliża się ku końcowi, a w mijającym okresie uczniowie klas 1 mpr  i 2 mpr w zawodzie mechanik precyzyjny Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Politechnicznych na zajęciach bardzo intensywnie pracowali.  

Młodzi mechanicy w pracowni  obróbki plastycznej, cieplnej i ręcznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pod opieką nauczyciela pana Władysław Tyxa, poznali  techniki pomiarowe, metody obróbki ręcznej i mechanicznej,  nabyli też umiejętności łączenia podzespołów mechanicznych metodami rozłącznymi i nierozłącznymi. W efekcie swojej edukacji zawodowej miedzy innymi wytworzyli według rysunków technicznych elementy metodami obróbki skrawaniem oraz zabezpieczyli antykorozyjnie i zmontowali modele. Uczniowie klasy pierwszej wykonali choinkę oraz renifera z metalu na konkurs szkolny i zajęli wysokie drugie miejsce. Druga klasa również wykonała choinkę metodą połączeń nierozłącznych (spawanie).

Uczniowie klas pierwszej i drugiej mechanika precyzyjnego wspólnie z kolegami z klasy 2 mechatronik Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wzięli udział w projekcie międzyszkolnym i wykonali postać z metalu. Należy podkreślić, iż z własnej inicjatywy pracowali również w czasie wolnym od zajęć.

Ale nie tylko pracą żyje młodzież, ważna jest też integracja i polepszanie relacji międzyludzkich, dlatego z radością spędzili kilka chwil na wolnym powietrzu, przyrządzając grilla pod opieką nauczyciela.

 

 

Władysław Tyx

Możliwość komentowania została wyłączona.