OTWARCIE PRACOWNI MLECZARSKIEJ

13 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia pracowni mleczarskiej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Pracownia mleczarska została wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia do szkolenia praktycznego w zawodach: technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Nowe wyposażenie to: kocioł serowarski, kocioł twarożkarski, prasa pneumatyczna, komora do dojrzewania serów, komora termostatowa do dojrzewania napojów fermentowanych, zbiorniki procesowe do produkcji napojów fermentowanych, zestaw membranowy (nanofiltraca) do mleka i serwatki oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy. To wyposażenie oraz to sprzed modernizacji, takie jak zestaw do obróbki mleka i śmietanki, zestaw do produkcji lodów, zestaw do produkcji serka metodą ultrafiltracji, masielnica, termizator do serów i deserów czy maszyny pakujące zapewniają kompletną realizację programów nauczania w zawodach spożywczych.

Celem spotkania było:

– omówienie stanu kształcenia mleczarzy w Polsce i w Europie oraz możliwości kształcenia pracowników młodocianych w zakładach mleczarskich,

– przedstawienie oferty edukacyjnej PCEZ dla młodzieży szkolnej oraz formy i zakres współpracy,

– omówienie współpracy pomiędzy PCEZ, zakładami mleczarskimi i zakładami pracującymi na rzecz mleczarstwa.

W spotkaniu brali udział: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, przedstawiciele firm dostarczających wyposażenie pracowni, przedstawiciele firm produkujących dodatki stosowane w realizacji programów szkolnych, przedstawiciele zakładów mleczarskich zainteresowani kształceniem pracowników młodocianych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Obecnie w pracowni mleczarskiej jest realizowane szkolenie praktyczne w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oraz kursy napoje i desery mleczne w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, a w przyszłym roku szkolnym kolejne kursy z zakresu produkcji serów i twarogów.

Pracownia mleczarska jest jedną z kilkunastu pracowni zmodernizowanych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.