Nowocześnie w PCEZ

 W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni młodzież może uczyć się w świetnie wyposażonej pracowni obrabiarek skrawających.

 Zgodnie z wymaganiami programowymi, absolwent technikum mechanicznego oraz szkoły branżowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, czyli tzw. obrabiarkach CNC. Takie są również oczekiwania pracodawców, którzy muszą zapewnić obsługę nowoczesnych maszyn. Żeby sprostać wymaganiom nowoczesnego przemysłu i zapotrzebowaniu pracodawców, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach projektu realizowanego przez powiat wrzesiński pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” kompleksowo zmodernizowało swoje pracownie dydaktyczne. W zasadzie powstały prawie całkowicie nowe pracownie do zawodów mechanicznych, takie jak: tokarek konwencjonalnych, frezarek konwencjonalnych oraz projektowania CAD/ CAM i obrabiarek CNC. Właśnie te dwie ostatnie umożliwiają absolwentowi pełne osiągnięcie wymaganych przez program i oczekiwanych przez przemysł umiejętności zawodowych. Podstawowych operacji obróbczych uczniowie uczą się na maszynach konwencjonalnych – tokarkach, frezarkach czy szlifierkach, a w pracowni CAD/CAM i CNC nabywają umiejętności stosowania oprogramowania Pracownia tokarek konwencjonalnych Pracownia CNC komputerowego w projektowaniu technicznym oraz komputerowego wspomagania wytwarzania. Realizowane są więc zadania integracji fazy projektowania i wytwarzania polegające na transformacji modelowania komputerowego 2D/3D na instrukcje maszynowe dla maszyny sterowanej numerycznie CNC, które umożliwiają wytwarzanie elementów. W pracowni CNC są zainstalowane pionowe centra obróbcze oraz centra tokarskie dwu- i trzyosiowe, a w pracowni CAD/CAM wykorzystywane jest oprogramowanie Mega CAD, Solid Edge, Esprit, Surfcam oraz 13 symulatorów sterownika maszyny CNC.

Marek Dyba
Dyrektor PCEZ we Wrześni

Możliwość komentowania została wyłączona.