Szkoa

Zjazd

Koleżanki i Koledzy!
Absolwenci i Sympatycy Szkoły Mleczarskiej we Wrześni
(rok powstania 1929)
W tym roku będziemy obchodzić 90 – lecie powstania 
Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Z tej okazji zapraszamy absolwentów i sympatyków ZSM we Wrześni do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych, które odbędą się w dniach 10 – 12 maja 2019 roku.

Szkoła przestała istnieć w 2003 roku, ale my absolwenci i sympatycy Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wspominamy ją, przechodzimy obok miejsca, w którym stała, widujemy się na spotkaniach klasowych czy rocznikowych. Jest ona w nas, nie jest nam obojętna, żyje w naszej pamięci, dużo jej zawdzięczamy. Jest nas spora grupa ludzi, nie tylko z Wrześni, nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju. W odpowiedzi na zapytania licznych absolwentów oraz sympatyków postanowiliśmy zorganizować ZJAZD z okazji 90–lecia powstania Szkoły Mleczarskiej we Wrześni.

Ramowy program obchodów 90–lecia powstania
Szkoły Mleczarskiej we Wrześni

10 maja (piątek)

– przyjęcie i zakwaterowanie uczestników uroczystości jubileuszowych (internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2A, od godz. 16.00), spotkania towarzyskie

11 maja (sobota)

– 9.30 – msza święta/ kościół farny we Wrześni
– 10.30 – przemarsz z udziałem Wrzesińskiej Orkiestry Dętej do Pałacu na Opieszynie
– 11.00 – 13.00 – uroczysta akademia (Pałac na Opieszynie), pamiątkowe zdjęcie grupowe
13.00 – 19.00 – obiad (wykupiony dodatkowo), zwiedzanie wystawy nawiązującej do jubileuszu 90-lecia ZSM, degustacje wyrobów mleczarskich, spotkania klasowe i rocznikowe (szkoła i internat ZSTiO, Kaliska 2A), zwiedzanie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (przejazd autokarami – ok. 5 km)
– 19.00 – BAL ABSOLWENTA (Pałac na Opieszynie)

12 maja (niedziela)

– śniadanie i wykwaterowanie (do godz. 13.00)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

-uczestnictwo w ZJEŹDZIE wraz z uroczystym BALEM w Pałacu na Opieszynie – 200 zł.    
-uczestnictwo w ZJEŹDZIE bez udziału w BALU – 60 zł                                                        
-uczestnictwo osoby towarzyszącej – 150 zł

Istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowych usług: śniadanie – 10 zł (za jedno), obiad – 20 zł oraz nocleg – 30 zł (za jeden).

Wpłat należy dokonywać na konto:

DYBA MAREK 36 9681 0002 0023 1420 3000 0010

Zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym przesłać:

  • drogą pocztową na adres Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1, lub elektroniczną sekretariat.pcez@wrzesnia.powiat.pl lub faxem 61 437 74 17,

albo

  • drogą pocztową na adres Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
    62 Września, ul. Kaliska 2A, lub elektroniczną sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub faxem 61 436 06 77

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe proszę przesłać na formularzu do dnia 26 kwietnia 2019 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz roku ukończenia szkoły.

Informacje dotyczące uroczystości jubileuszowych można uzyskać w sekretariacie:

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – tel./fax 61 437 74 17, 512 323 517,

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – tel. 61 4360 515, fax 61 436 08 29

a także:

www.pcez.wrzesnia.powiat.pl w zakładce ZJAZD

www.zstio-wrzesnia.pl w zakładce ZJAZD

https://www.facebook.com/pcez.wrzesnia/

Absolwenci wrzesińskiego „Mlecza” są rozrzuceni po całym kraju. Jeżeli znasz ich, jeżeli znasz miejsce ich pobytu, powiadom ich.

 Spotkajmy się!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Marek Dyba

Możliwość komentowania została wyłączona.