DSC_2641x700

Warsztaty bliżej ucznia

Przerwa wakacyjna w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni posłużyła do poprawy estetyki obiektu oraz przystosowania pracowni do nowych programów nauczania w zakresie kształcenia praktycznego.

W miejsce pracowni montażu powstała kolejna pracownia obrabiarek skrawających, w której usytuowano m.in.: szlifierki, wiertarki stołowe, dłutownicę, ostrzałkę narzędziową, piłę taśmową.
Pracownia ta jest odpowiedzią na zmiany treści programowych w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem.


Udało się również ukończyć modernizację pomieszczenia magazynowego dla pracowni przetwórstwa mleka oraz wykonać elewację zewnętrzną na budynku magazynowym, doskonale teraz widoczną z Szosy Witkowskiej, po wykonaniu boisk szkolnych.


Ogromne zmiany zaszły również w zakresie poprawy estetyki wewnętrznych pomieszczeń Centrum po tym, jak w roku ubiegłym przeprowadzono termomodernizację hali warsztatowej, co związane było z m.in.: wymianą pokrycia dachowego, wykonaniem ocieplenia i elewacji zewnętrznej oraz kompletną wymianą instalacji grzewczej.  Konsekwencją tej ostatniej były znaczne uszkodzenia ścian.


Hala warsztatowa i prawie wszystkie pomieszczenia zostały odmalowane.  Zamontowano również nowe żaluzje wentylacyjne.


Pracownie Centrum służą głównie kształceniu praktycznemu uczniów, oni przebywają tutaj najczęściej.
W związku z tym chcieliśmy miejsce zajęć praktycznych przybliżyć właśnie im tak, aby nabywanie umiejętności praktycznych na „warsztatach” było atrakcyjne.


Zaprosiliśmy uczniów do współpracy i jeden z nich, uczeń 4 klasy technikum budownictwa – Damian Staniszewski wykonał na korytarzu hali warsztatowej na powierzchni ok. 20m² graffiti o tematyce mechanicznej.
Praca budzi zainteresowanie innych uczniów i mamy nadzieję, że stworzy „cieplejszy” klimat sprzyjający osiąganiu dobrych wyników nauczania.


W bieżącym roku szkolnym zwiększyła się w PCEZ liczba uczniów odbywających kształcenie praktyczne.
Są to uczniowie technikum budownictwa, technika elektronika oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
We wrześniu rozpoczynamy również kursy: spawalniczy, obsługi wózków widłowych, robót wykończeniowych w budownictwie, obsługi komputera, magazyniera/hurtownika oraz ogrodnika.
Wszystkich chętnych podwyższeniem kwalifikacji lub zdobyciem nowych zapraszamy.

Możliwość komentowania została wyłączona.