Przebudowa PCEZ na ukończeniu

Od maja 2020 roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej przechodziło gruntowną modernizację. Niedawno zakończyły się prace przy tej niezwykle ważnej dla nowoczesnego nauczania zawodowego inwestycji.

Powiat wrzesiński stawia na kształcenie zawodowe, dlatego też wykorzystuje nadarzające się okazje do pozyskiwania funduszy zewnętrznych pomagających tworzyć, modernizować czy wyposażać placówki edukacyjne. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ udało się sięgnąć po dokładnie 33 640 406,62 zł. Kwota ta została przeznaczona na gruntowny remont Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, budowę zaplecza dydaktyczno- sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, remont bursy przy ul. Słowackiego oraz budowę nowej bursy, która powstaje przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Projekt o całkowitej wartości 42 386 735,19 zł wpisuje się w realizowany program „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Gruntowna przebudowa PCEZ rozpoczęła się robotami rozbiórkowymi w maju ubiegłego roku. W istniejących dotychczas 15 pracowniach kształcono w takich zawodach jak np. technik mechanik, technik budownictwa, technik bezpieczeństwa i kontroli jakości, operator obrabiarek skrawających, mechatronik czy mechanik precyzyjny. Dzięki pozyskanym funduszom udało się nie tylko zmodernizować sale do praktycznej nauki zawodów, ale także zaadaptować dwie stare sale gimnastyczne na pracownię montażu i obróbki ręcznej, pracownię obróbki cieplnej, a także pracownię językową. Dotychczasowa tak zwana sala ping-pongowa została przekształcona w salę spożywczą, którą wyposażono w sprzęt niezbędny do kształcenia w kierunku przetwórstwa mleka oraz kontroli jakości. Dodatkowo w PCEZ powstały pracownie automatyki, mechatroniki (która jest połączona z elektroniczną), komputerowa oraz sala lekcyjna. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe maszyny, sprzęt komputerowy oraz kontrolno-pomiarowy. Z dotychczas użytkowanych pozostały jedynie te, które zostały zakupione w ostatnim czasie, czyli trzy tokarki, dwie frezarki manualne, dłutownica, a także niektóre wiertarki. Prace modernizacyjne w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej zwieńczyło utwardzenie terenu wokół budynku oraz aranżacja zieleni. Przebudowa obiektu została zakończona i od początku nowego roku szkolnego w PCEZ będą mogły rozpocząć się zajęcia.

                                                                                                                                                                                                         Klaudia Cicha

Możliwość komentowania została wyłączona.