OFERTA SZKOLENIOWA KWIECIEŃ 2023

         OFERTA SZKOLEŃ MLECZARSKICH WE WRZEŚNI

RAMOWY PROGRAM KURSÓW

  • i praktycznych i kończy się egzaminem wewnętrznym
  • Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie
  • Uczestnicy kursu są oczekiwani w poniedziałek
  • Początek zajęć w poniedziałek od godz. 10.00, zakończenie w piątek (po obiedzie) o godz. 13.30.
  • Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych, a na zajęciach praktycznych odzież roboczą (jednorazową)
  • Każdy uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia wraz z suplementem

 

Uwaga!

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia finansowego powiatowych urzędów pracy na przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych lub powracających do pracy (np.
z urlopów macierzyńskich). Oferujemy współpracę przy aplikowaniu o środki.

  Wicedyrektor  PCEZ
we Wrześni
Marek Dyba

Możliwość komentowania została wyłączona.