Od projektowania do wykonania

Uczennice i uczniowie klas: 2 i 3 mechanik precyzyjny pod opieką Pana Władysława Tyxa zaprojektowali i wykonali napis do pracowni montażu mechanicznego w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Litery zostały wykonane metodami połączeń rozłącznych i nierozłącznych min.: połączenia gwintowe, zgrzewanie, lutowanie, nitowanie, klejenie. Każda litera była indywidualnie projektowana, wymiarowana, wybierana metoda wykonania tak, aby sąsiadujące znaki były łączone innymi sposobami. Następnie litery zostały pomalowane i zamocowane na własnoręcznie wykonanych tablicach, tworząc w ten sposób nazwę pracowni. Uczniowie klas: 1 i 3 technikum mechanicznego pomalowali cześć ściany i zawiesili napis.

Możliwość komentowania została wyłączona.