Modernizacja PCEZ

 Przebudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej