Klasa do zadań specjalnych

Klasa 3 WO Szkoły Branżowej I stopnia o profilu operator obrabiarek skrawających z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach zajęć praktycznych  w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni otrzymała wyróżnienie na dziale obróbki ręcznej i obrabiarek konwencjonalnych.

Uczniowie klasy wyróżnili się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania. Wykonywali szereg procesów technologicznych i operacji technologicznych związanych z ich zawodem z materiałów twardych i materiałów miękkich. Wykazywali się chęcią do pracy, współpracy z nauczycielami i swoimi rówieśnikami. Uczeni byli w pracach indywidualnych i grupowych. Przestrzegali zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich pomysłowość i  wkład pracy  został doceniony a ich projekty jeszcze długo posłużą i będą wykorzystywane w placówkach oświatowych. Brali aktywnie udział w zajęciach pozaszkolnych między innymi na powiatowych piknikach technologicznych.

Z okazji zbliżającego się  końca roku szkolnego życzę całej klasie i wszystkim uczniom samych sukcesów w życiu zawodowym i edukacyjnym.

”Tak nie dawno przyjmowałem tą klasę jako ich opiekun praktyk, dziś kończą szkołę zdobywając zawód…..”

Proces kształcenia się przez całe życie jest nieodzownym elementem naszej drogi zawodowej i intelektualnej. Edukacja jest wspaniałym drogowskazem tej drogi. Sprawia iż dzięki niej zdobywamy potrzebne wykształcenie dzięki któremu możemy pracować w wymarzonym przez siebie zawodzie. Aby osiągnąć cele zawodowe nie wystarczą same chęci do nauki czy predyspozycje do wykonywania zawodu. Istotą kształcenia jest szkoła wraz z kadrą pedagogiczną, która nam to umożliwi. Jednym z takich miejsc jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, które może być początkiem kariery zawodowej lub też jej uzupełnieniem w osiągnieciu zamierzonych celów. W obecnej dobie  przemysłowej brakuje ‘’rąk do pracy’’ w zawodach technicznych, wiele zawodów bezpowrotnie zniknęło z rynku pracy, a na ich miejsce pojawiły się nowe. Uważam ,iż powstawanie takich centrum jak we Wrześni przynosi same korzyści. Codziennie bowiem napotykamy w swoim życiu na skomplikowane sytuacje i podejmujemy różne wybory, które są źródłem niepewności czy trudności osiągania pożądanego rezultatu. Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego. Młodzi ludzie ale również osoby dorosłe nie spieszą się do szybkiego ustanowienia swojej kariery jako planu całożyciowego, widząc liczne przeszkody w sobie i w otoczeniu. Wówczas korzystają z takich centrum zawodowych w późniejszym okresie swojej ścieżki zawodowej by uzupełnić luki zawodowe, które przyczynią się do poprawy rozwoju zawodowego i stopy życiowej. Można też oczywiście rozwijać swój rozwój do wykonywania bieżących zadań, w trakcie których można nabywać nowe umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje. W moim przekonaniu Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest takim miejscem w którym każdy uczeń, osoba dorosła pracująca zawodowo czy też nie jest w stanie się edukować i podnosić swoje kwalifikacje zgodnie z własnym wyborem, upodobaniami, zainteresowaniami i pasjami.

                                                                                                                                                                    Marcin Drobinski

Możliwość komentowania została wyłączona.