Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Postępowanie prowadzone jest na platformie: 
 https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Bezpośredni adres postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dae5f354-efdc-11ed-9355-06954b8c6cb9

Możliwość komentowania została wyłączona.