Pracownia ciesielsko-stolarska przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: cieśla, monter konstrukcji budowlanych, stolarz, technik technologii drewna. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w zakresie robót związanych z szeroko pojętymi pracami ciesielsko stolarskimi.

Stanowiska dydaktyczne:

Podstawowe maszyny i urządzenia

Narzędzia ręczne i elektronarzędzia do obróbki drewna, obrabiarki do mechanicznej obróbki drewna, takie jak: strugarka wyrówniarka, strugarka grubościówka, pilarka tarczowa, frezarka  górnowrzecionowa, wiertarka pionowa, przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia ręczne i elektronarzędzia do montażu konstrukcji ciesielskich, elementy prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, łączniki do montażu konstrukcji drewnianych, narzędzia i sprzęt do zabezpieczania drewna przed działaniem czynników zewnętrznych, urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania robót montażowych, zawiesia montażowe, itp.