Pracownia przetwórstwa mleka jest przeznaczona do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik przetwórstwa mleka oraz technik technologii żywności, technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w zakresie specjalności przetwórstwo mleka. Pracownia służy również do wykonywania prób technologicznych w skali półtechnicznej.

Stanowiska dydaktyczne:

Podstawowe maszyny i urządzenia

Płytowy wymiennik ciepła, wirówka, homogenizator, kocioł serowarsko-twarożkarski, mateczniki, termizator, zestaw do ultrafiltracji, prasa serowarsko-twarożkarska, stół ociekowy, masielnica, maszyna pakująca w kubki, maszyna pakująca próżniowo w folię, frezer do lodów szafa głębokiego zamrażania, chłodnia, mroźnia/komora termostatowa, pompy nabiałowe, pompa pozytywna, wytwornica pary, uzdatniacz wody, wirownica Gerbera, analizator do mleka, krioskop, laktoskop, cieplarki, szkło laboratoryjne, łaźnia wodna, lodówka, zamrażarka, wagi, wagosuszarki, sprzęt pomiarowy, szkło laboratoryjne, sprzęt porcelanowy.

Tyc Wojciech

Opiekun pracowni

Wojciech Tyc