Pracownia przetwórstwa mleka jest przeznaczona do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: technik przetwórstwa mleka oraz technik technologii żywności i operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w zakresie specjalności przetwórstwo mleka. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników zakładów mleczarskich oraz wykonywania prób technologicznych w skali półtechnicznej.

Stanowiska dydaktyczne:

 • stanowisko do wstępnej obróbki mleka
 • stanowisko do produkcji mleka spożywczego i śmietanki spożywczej
 • stanowisko do produkcji napojów fermentowanych metodą termostatową
 • stanowisko do produkcji napojów fermentowanych metodą zbiornikową
 • stanowisko do produkcji serków lub deserów mlecznych z zastosowaniem ultrafiltracji
 • stanowisko do produkcji serów dojrzewających
 • stanowisko do produkcji serów twarogowych
 • stanowisko do produkcji serków i deserów termizowanych
 • stanowisko do produkcji masła
 • stanowisko do produkcji lodów
 • stanowisko do analizy mleka i jego przetworów oraz dodatków i materiałów pomocniczych stosowanych w mleczarstwie

Podstawowe maszyny i urządzenia

Płytowy wymiennik ciepła, wirówka, homogenizator, kocioł serowarsko-twarożkarski, mateczniki, termizator, zestaw do ultrafiltracji, prasa serowarsko-twarożkarska, stół ociekowy, masielnica, maszyna pakująca w kubki, maszyna pakująca próżniowo w folię, frezer do lodów szafa głębokiego zamrażania, chłodnia, mroźnia/komora termostatowa, pompy nabiałowe, pompa pozytywna, wytwornica pary, uzdatniacz wody, wirownica Gerbera, analizator do mleka, krioskop, laktoskop, cieplarki, szkło laboratoryjne, łaźnia wodna, lodówka, zamrażarka, wagi, wagosuszarki, sprzęt pomiarowy, szkło laboratoryjne, sprzęt porcelanowy.

Opiekun pracowni

Marek Kulus

Oferta szkoleń mleczarskich