Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie jest przeznaczona w szczególności dla uczniów  nabywających umiejętności w zawodach z grupy mechanicznej. W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie uczniowie poznają zagadnienia z zakresu nowoczesnych sterowań numerycznych obrabiarek skrawających, dające możliwość bycia zarówno programistą jak i operatorem obrabiarek. W pracowni prowadzone są również zajęcia i szkolenia dotyczące programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie w ramach innych form doskonalenia zawodowego.

Stanowiska dydaktyczne:

Podstawowe maszyny i urządzenia

Drukarka, skaner, projektor multimedialny, oprogramowanie do symulacji pracy obrabiarek sterowanych w systemie CAD/CAM wraz z postprocesorami na obrabiarki, uchwyty i przyrządy obróbkowe, oprawki narzędziowe, narzędzia do obróbki skrawaniem, narzędzia i przyrządy pomiarowe, narzędzia obsługowe, dokumentacje techniczne obrabiarek skrawających, katalogi uchwytów i przyrządów, oprawek narzędziowych, narzędzi skrawających, normy dotyczące obróbki skrawaniem, oprawek narzędziowych i uchwytów, instrukcjeobsługi obrabiarek, środki ochrony indywidualnej.

Opiekun pracowni

Piotr Domżalski