Pracownia montażu elektrycznego przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: elektromechanik, elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w zakresie robót związanych z szeroko pojętymi pracami instalatorskimi.

Stanowiska dydaktyczne:

  • stanowiska montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych
  • stanowiska instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych
  • stanowiska montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych
  • stanowiska eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki
  • stanowiska umożliwiające montaż i konfigurację urządzeń telekomunikacyjnych
  • stanowiska wykonywania połączeń elektrycznych
  • stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów

Podstawowe maszyny i urządzenia

Stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskop, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej, maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów, stanowiska  przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych.

Opiekun pracowni

Łukasz Matuszak