Pracownia budowlana przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: betoniarz – zbrojarz, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, technik budownictwa. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w zakresie prac związanych z szeroko pojętym budownictwem.

Stanowiska dydaktyczne:

 • pracownia dokumentacji technicznej (komputerowa)
 • stanowiska przygotowywania mieszanki betonowej
 • stanowiska przygotowywania stali zbrojeniowej
 • stanowiska montażu zbrojenia
 • stanowiska układania zbrojenia
 • stanowiska betonowania i pielęgnacji świeżego betonu
 • stanowiska wykonywania izolacji wodochronnych
 • stanowiska wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych
 • stanowiska podgrzewania lepików i mas bitumicznych
 • stanowiska montażu i demontażu konstrukcji stalowych
 • stanowiska montażu i rozbiórki prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
 • stanowiska montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • stanowiska montażu systemów suchej zabudowy
 • stanowiska wykonywania robót malarskich i tapeciarskich
 • stanowiska wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych
 • stanowiska do wykonywania robót murarskich
 • stanowiska do wykonywania robót tynkarskich

Podstawowe maszyny i urządzenia

Betoniarki, taczki, mieszadła do zapraw, narzędzia i sprzęt do zagęszczania mieszane betonowych oraz inne narzędzia i elektronarzędzia do robót murarskich związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, przyrządy kontrolno-pomiarowe, elektronarzędzia i sprzęt do montażu elementów systemów suchej zabudowy, narzędzia i sprzęt do prac malarskich i tapeciarskich, urządzenie do podgrzewania lepiku, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykatów żelbetowych, zawiesia montażowe, stół zbrojarski, prościarka mechaniczna, klucze zbrojarskie, nożyce ręczne i mechaniczne do cięcia stali, giętarki ręczne i mechaniczne, sprzęt do transportu stali zbrojeniowej, zgrzewarka, obcążki do wiązania zbrojenia, sprzęt do transportu mieszanki betonowej, agregat tynkarski, rusztowania, drabiny itp.