Pracownia automatyki przeznaczona jest do kształcenia zawodowego praktycznego w zawodach: elektromechanik, elektryk, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Pracownia służy również do doskonalenia zawodowego pracowników lokalnych przedsiębiorstw, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych w obrębie robót związanych z szeroko pojętymi pracami z zakresu automatyki.

Stanowiska dydaktyczne:

Podstawowe urządzenia i maszyny: 

Stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do badań, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych, stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów, stanowiska wyposażone w: urządzenia lub instalacje stanowiące obiekty układów automatyki, czujniki i przetworniki pomiarowe, regulatory, urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa i narzędzia do diagnostyki i obsługi układów automatyki przemysłowej .

Opiekun pracowni

Tomasz Zajda